GOSPODARSTWA EKOLOGICZNE


Na dzień dzisiejszy istnieje trend na ekologiczną żywność. Ludzie dokładają starań, co do tego, aby odżywiać się solidnie, wartościowo i zdrowo. W związku z tym, że jest moda na produkty eko, prowadzone są rozmaite formy gospodarstw ekologicznych, jakie specjalizują się w wytwórstwie wysokiej klasy żywności ekologicznej. By jednak takową „eko farmę” móc założyć, należy sprostać trzem podstawowym, naczelnym wymogom. Z jednej strony chodzi o to, aby ekologiczna żywność nie obciążała środowiska naturalnego, a także w nie w żadnym stopniu nie ingerowała. Z drugiej w grę wchodzi samowystarczalność gospodarstwa- im bardziej jest ono „niezależne”, tym lepiej. Z trzeciej natomiast, wytwórstwo prowadzone na tym gospodarstwie musi przyczyniać się do rozkwitu wsi oraz rolnictwa. Podsumowując, gospodarstwo które prowadzi produkcję jedzenia, zawsze powinno być wolne od zastosowania w prowadzonych na nim procesach produkcyjnych środków chemicznych, regulatorów, pestycydów, sztucznych nawozów.

Źródło: