EKO CERTYFIKATY


Kiedy chcesz kupić żywność ekologiczną, koniecznie powinieneś postawić na taki rodzaj wyrobów, jakie są przede wszystkim certyfikowane. Tylko tego typu symbolika jednoznacznie pokazuje, że wyroby te są wartościowe, pełne pozytywnych składników i przy tym niesamowicie zdrowe dla naszego organizmu. Zacznijmy od tego, iż istotne jest by były to artykuły żywnościowe z ograniczonymi środkami wytwarzanymi przemysłowo czy nawet przerabianymi przemysłowo. Jeżeli zaś pojawiają się tego rodzaju składniki, to w śladowych ilościach. Musimy zwrócić uwagę na to, że systemy ekologicznego wytwórstwa żywności bazują na naśladowaniu procesów, jakie zachodzą w naturalnych ekosystemach, zupełnie nietkniętych przez człowieka. Podstawą ekologicznych środowisk rolniczych jest zachowywanie bardzo wysokiego poziomu próchnicy gleby, co przekłada się na jej dużą żyzność. Dodatkowo warto wspomnieć o zachowaniu równowagi biologicznej w środowisku, poprzez dbałość o bio-różnorodność. Jest także istotne wspomnienie o samowystarczalności, przez co rozumie się wpływającą na certyfikację fermę bez innych niż naturalne pasze i nawozy. Co do wymogów jakie powinny spełniać uprawy roślinne ekologiczne i chowy zwierząt, warto wspomnieć o certyfikatach wydawanych przez Międzynarodową Federację Rolnictwa Ekologicznego IFOAM. To zrzeszenie zostało usankcjonowane wraz z początkiem lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia i przedstawia ono konkretne wytyczne w kategorii Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO. Poza tym, że wymogi tyczą się przetwórstwa i produkcji surowców eko-rolniczych, to dodatkowo organizacja ta normuje też zasady znakowania produktów jakie są określane mianem ekologicznych i przeznaczane są do obrotu.

Źródło: